Porvoon jokilaakso ry

 

Porvoon jokilaakso ry,  Borgå ådal rf on 20.12.2011 kaksikielinen perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on osallistua ja vaikuttaa Porvoon jokilaaksoa koskeviin kaavahankkeisiin sekä tukea Porvoon jokilaakson perinteisiä elinkeinoja kuten veneen- ja laivanrakennustaidon sekä merenkulun ja siihen liittyvien toimintojen säilymistä ja kehittämistä.

Yhdistyksen maantieteellinen toiminta-alue ulottuu Strömsbergin voimalataitokselta Haikkoon selälle, mukaan lukien Porvoon jokisuiston Natura alueet.

Yhdistyksen tavoitteena on, että kaavoituksessa huomioitaisiin nykyistä paremmin alueen kulttuurihistoria, luonto ja rakennettu ympäristö, unohtamatta kuitenkaan alueen merkitystä Porvoon elinkeino-, matkailu ja vapaa-ajan toiminnoille.


Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus 14.05.2012

 

27.5.2013

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa heti

Keskustelutilaisuus Porvoon kansallisesta kaupunkipuistosta

Porvoon jokilaakso, Borgå ådal yhdistys järjestää torstaina 30. päivä toukokuuta kello 17.30 Cafe Cabriolen yläkerran juhlasalissa kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on Porvoon kansallinen kaupunkipuisto.

Yhdistys on kutsunut tilaisuuteen puhumaan ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flanderin. Jukka-Pekka Flander on Suomen paras asiantuntija kansallista kaupunkipuistoa koskevissa kysymyksissä ja hän vastaa valtion ympäristöhallinnossa kansallisista kaupunkipuistoista. Kansallinen kaupunkipuiston tehtävänä on säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet tai kaupunkikuvalliset, sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityiset arvot.

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto perustettiin Porvoon kaupungin hakemuksesta keväällä 2010 ja siihen kuuluu maa- ja vesialueita yhteensä yli kaksituhatta hehtaaria. Porvoon kansallisen kaupunkipuiston alueella näkyy merkit Suomen varhaisesta asutushistoriasta Suomen valtion syntyyn ja edelleen Porvoon teollistumisen ajan kautta tähän päivään asti. Maantieteellisesti Porvoon kansallinen kaupunkipuisto alkaa Pappilan pelloilta, josta se jatkuu kaupungin läpi ulottuen etelässä Emäsalon pohjoiskärjen tasalle asti ja idässä Stormossenin keidassuo alueelle, joka kuuluu soidensuojelu ja Natura 2000 ohjelmaan.

Porvoon jokilaakso- Borgå ådal yhdistys pyrkii osallistumaan Porvoon jokilaakson ja sen lähiympäristön kehittämiseen siten että alueen kulttuurihistoria, luonto ja rakennettu ympäristö sekä alueen merkitys Porvoon elinkeino, matkailu ja vapaa-ajan toiminnoille huomioidaan monipuolisesti. Yhdistys vaali ja myötävaikuttaa Porvoon perinteisten elinkeinojen kuten veneen- ja laivanrakennustaidon sekä merenkulun ja tähän liittyvien toimintojen säilymistä ja kehittymistä.

Keskustelutilaisuuden jälkeen kello 19.00 pidetään Porvoon jokilaakso- Borgå ådal yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

Keskustelutilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja keskustelutilaisuudesta ja yhdistyksestä pj. Vesa Virtanen 040 7710198

Lataa lehdistötiedote pdf-tiedostona.

22.5.2013

Kaikille avoin keskustelutilaisuus 30.5.2013 klo 17.30 sekä

Sääntömääräinen vuosikokous Cafe Cabriolen yläkerran juhlasalissa 30.5.2013 klo 19.00

Porvoon jokilaakso ry- Borgå ådal rf  yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään Cafe Cabriolen yläkerran juhlasalissa 30.5.2013 klo 19.00. Liitteenä kokouskutsu ja kokouksessa käsiteltävät vuosikokouksen sääntömääräiset asiat.

Ennen vuosikokouksen alkua klo 17.30 yhdistys järjestää samassa paikassa, kaikille avoimen keskustelutilaisuuden, jonka aiheena on kansallinen kaupunkipuisto Porvoossa.  Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander ympäristöministeriöstä pitää 
tilaisuuden alussa esitelmän kansallisista kaupunkipuistoista. Jukka-Pekka Flanderin vastuualueeseen Valtion ympäristöhallinnossa kuuluu mm. kaikki Suomen viisi kansallista kaupunkipuistoa ja häntä voidaankin pitää Suomen kansallisten kaupunkipuistojen 
"isänä".  

18.12.2012

Museovirasto myönsi avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten korjauksiin ja perinteistä kunnostustyötä tekeville telakoille ja veistämöille

"Avustusta myönnettiin myös viimeiselle porvoolaisen telakka- ja laivanrakennusperinteen jatkajalle, vuonna 1932 Porvoon länsirannalle perustetulle Wileniuksen telakalle (Wilenius Båtvarv). Telakka opittiin aikoinaan tuntemaan korkeatasoisista puisista huvi- ja kilpapurjeveneistä, joista useat suunnitteli yksi aikansa tunnetuimmista konstruktööreistä, porvoolainen laivanrakennusinsinööri Gösta Kyntzell. Nykyään Wileniuksen telakan tarjoamilla perinteisten veneiden säilytys- ja entisöintipalveluilla on huomattava merkitys maamme veneilyhistorian ja -kulttuurin vaalimiselle"

Museoviraston tiedotteeseen tästä.

Laituri

 

 
 

Facebook
Yhdistys FaceBookissa

Lauri Rissanen

Lauri Rissanen pj

Aviva

Aviva

Loviisa Small Ships Race

Loviisa Small Ships Race 2010

 

Kirjaudu